O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Karczewski
Imię:Władysław
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Zofia
Data urodzenia:1898


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Obóz1940SmoleńskaKozielsk
2Mord19404SmoleńskaKatyń

LP opis źródła sygnatura
1. Listy wywozowe NKWD (kwiecień-maj 1940) z Kozielska, kopia w zbiorach Ośrodka KARTA - numer listy, strona, pozycja lub strona, pozycja. KOZ -[brak nr]-394-75
2. niemieckie raporty dzienne L. Vossa na temat rezultatów ekshumacji w kwietniu–czerwcu 1943 (Państwowe Archiwum FR w Moskwie, zesp. 7021, in. 114, t. 34; kopia w CAW w Warszawie, sygn. VIII.800.21.16, 23) – karta, pozycja [w oryg. numer poprzedzony zerem] VOSS -32?-2214
3. spis ekshumowanych zwłok opublikowany w „Amtliches Material zum Massenmord von Katyn”, Berlin 1943 – strona, pozycja AMT #-226-2214
4. spis ekshumowanych zwłok zawierający pozycje od 01 do 04130 (z luką od 0401 do 0794), sporządzony przez PCK w 1943 (Państwowe Archiwum FR w Moskwie, zesp. 7021, inw. 114, t. 35; kopia w CAW w Warszawie, sygn. VIII.800.21.21) – karta, pozycja GA #-79-2213
5. spis ekshumowanych zwłok zawierający pozycje od 01598 do 02500, sporządzony przez PCK w 1943 (Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. ZO PCK w Lublinie, nr 35-931, t. 737, karty 72–119) – karta, pozycja APL6 #-102-2213
6. spis ekshumowanych zwłok zawierający pozycje od 01598 do 02500, sporządzony przez PCK w 1943 (Muzeum Lubelskie, Oddz. Martyrologii „Pod Zegarem”, inw. Mart/Dep/52/1–11/ML, t. 9, karty 1–46) – karta, pozycja MUZ7 #-30-2213
7. informacje o zamordowanych zgromadzone w bazie ustalonych ofiar w toku śledztwa S 38/04/Zk IPN – Oddz. KŚZpNP w Warszawie, na podstawie zeznań świadków (krewnych i znajomych) IS
8. Kartoteka alfabetyczna (zgłoszenia indywidualne osób powracających z obozów oraz zgłoszenia poszukiwanych po 1945 roku), Biuro Informacji i Poszukiwań PCK w Warszawie. PCK
9. Ankiety personalne wypełniane przez samych represjonowanych bądź ich rodziny, zbiory Ośrodka KARTA, sygnatura IR/ numer ankiety. IR -4580
10. spisy ofiar katyńskich publikowane w „Gońcu Krakowskim” (Kraków 1943) – numer gazety, numer pozycji w spisie lub numer gazety GK #-135-2213
11. spisy ofiar katyńskich publikowane w „Nowym Kurierze Warszawskim” (Warszawa 1943) – numer gazety, numer pozycji w spisie lub numer gazety NKW #-139-2213
12. "Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej", oprac. A. Moszyński, Warszawa 1989 - strona. MOSZ -84
13. "Katyń. Lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk", wstęp i oprac. A.L. Szcześniak, Warszawa 1989 - strona. SZCZ -75
14. Jędrzej Tucholski, Mord w Katyniu. Kozielsk-Ostaszków-Starobielsk. Lista ofiar. Warszawa 1991 - rozdział Pawliszczew Bor i Griazowiec - strona. T -130
15. „Pro Memoria” – materiały do epitafiów katyńskich publikowane w „Wojskowym Przeglądzie Historycznym” w l. 1989–97 – rok wydania, numer pisma, strona. WPH #-1991/2-400
16. Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2000 – strona KCK -251