O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Karczewski
Imię:Bolesław
Imię ojca:Władysław
Data urodzenia:1908


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Deportacja1940Brzeska
2Zesłanie1940310ArchangielskaWinogradowskiSzundoziero
3Zwolnienie1941830CzkałowskaBuzułuk

LP opis źródła sygnatura
1. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, kartoteka ewidencyjna AR-K
2. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, zespół teczek personalnych osób deportowanych - numer teczki AR-T 9708
3. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, księga obywateli polskich objętych amnestią z 1941 roku - pozycja AM 74174
4. Wykaz imienny osób wywiezionych przez Rosjan z Brześcia w latach 1939-1941 (Centralne Archiwum Wojskowe, VIII.804.42.3, oryginał w Archiwum Państwowym Obw. Brzeskiego w Brześciu) - strona, pozycja IV/W409b -319