O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Ryszkowska
Imię:Wacława
Imię ojca:Władysław
Data urodzenia:1900


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Deportacja1940białostocka
2Zesłanie19400303MołotowskakiziełowskiStiepanowka

LP opis źródła sygnatura
1. spisy eszelonowe specpieriesieleńców przybyłych do obwodu mołotowskiego w 1940 roku (archiwum Głównego Urzędu Spraw Wewnętrznych na Kraj Permski, zespół 21, inw. 1, tom 1) - karta, pozycja MOŁ -95-5
2. spisy eszelonowe specpieriesieleńców przybyłych do obwodu mołotowskiego w 1940 roku (archiwum Głównego Urzędu Spraw Wewnętrznych na Kraj Permski, zespół 21, inw. 1, tom 1) - karta, pozycja MOŁ -69-11
3. spisy eszelonowe specpieriesieleńców przybyłych do obwodu mołotowskiego w 1940 roku (archiwum Głównego Urzędu Spraw Wewnętrznych na Kraj Permski, zespół 21, inw. 1, tom 1) - karta, pozycja MOŁ -76-15
4. "Polacy przebywający w Teheranie" - wykazy osób ewakuowanych z ZSRR, opublikowane w "Polsce Walczącej - Żołnierz Polski na Obczyźnie" (Londyn 1942) - oryg. w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego IV/W275 -49-7-7547