O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Jasiński
Imię:Wacław
Imię ojca:Konstanty
Data urodzenia:1927


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Areszt1944Wileńskie
2WięzienieWileńskieWilno
3Łagier19450331Rosyjska FSRRSaratowskaJełszanka
4Łagier19451020GruzjaGruziński ORKutaisi
5ŁagierRosyjska FSRRNowgorodzkaBorowicze

LP opis źródła sygnatura
1. Indeks Represjonowanych, tom IV - Uwięzieni w Borowiczach - strona. BOR -
2. Teczki personalne (zespoły: 460/p, 461/p, 465/p, 466/p, 472/p, 475/p, 480/p, 481/p), Centrum Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentalnych w Moskwie (obecnie Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe), kopie większości teczek w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie w Kolekcji Akt z Archiwów Rosyjskich - numer zespołu, tom, numer teczki (C1 bez numeru - karty ewidencyjne w kartotece). C1 -461/p-77978
3. Listy imienne osób wywiezionych transportami z Wilna do obozów kontrolno-filtracyjnych (zespół 135, inwentarz 3, teczka 108), Litewskie Archiwum Specjalne, Wilno, kopia Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Litewskich (sygnatura VIII.807.24.21) oraz Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W404) - karta, pozycja. L3c -10-2-27
4. Dokumentacja konwojowa i lista imienna pierwszego transportu z Wilna do PFŁ nr 0321, Wilno - Saratow (zespół 38099, inwentarz 2, teczka 7, karty 379-600, w tym karty 555-561 - akty zdania chorych na stacji Mińsk, karty 562-577 - akty zgonu i przekazania zwłok, karty 579-579.5 - wykaz chorych odesłanych z transportu do szpitala miejskiego w Saratowie), Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie - karta, pozycja. R2 -489-45
5. Dokumentacja konwojowa i lista imienna pierwszego transportu z Wilna do PFŁ nr 0321, Wilno - Saratow (zespół 38099, inwentarz 2, teczka 7, karty 379-600, w tym karty 555-561 - akty zdania chorych na stacji Mińsk, karty 562-577 - akty zgonu i przekazania zwłok, karty 579-579.5 - wykaz chorych odesłanych z transportu do szpitala miejskiego w Saratowie), Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie - karta, pozycja. R2 -579.5-19