O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Zieliński
Imię:Józef
Drugie Imię:
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:
Data urodzenia:1901


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Deportacja1940Rówieńska
2Zesłanie1940225ArchangielskaSolwyczegodzkiTiesowaja
3Zwolnienie194199Kujbyszewskachworostiański

LP opis źródła sygnatura
1. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, kartoteka ewidencyjna AR-K
2. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, zespół teczek personalnych osób deportowanych, symbol- numer teczki AR-T- -1485
3. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, księga obywateli polskich objętych amnestią z 1941 roku - pozycja AM- -70291
4. Alfabetyczny indeks osadników wojskowych sporządzony przez Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich OS
5. Ankiety personalne wypełniane przez samych represjonowanych bądź ich rodziny, zbiory Ośrodka KARTA, sygnatura IR/ numer ankiety. IR -4582