O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Bogielska
Imię:Romualda
Drugie Imię:
Imię ojca:Antoni
Imię matki:
Data urodzenia:1928


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Deportacja1940Białoruska SRRPińska
2Zesłanie19400224ArchangielskaPrioziornyZaoziorje
3Rosyjska FSRRArchangielskaPrioziorny

LP opis źródła sygnatura
1. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, kartoteka ewidencyjna AR-K
2. Archiwum CI USW Obwodu Archangielskiego, zespół teczek personalnych osób deportowanych, symbol- numer teczki AR-T- -11967
3. Wykaza osób ewakuowanych z ZSRR w sierpniu 1942 (Biuro Dokumentacji Armii Polskiej na Wschodzie); kserokopia Ośrodek KARTA, sygnatura IV/W4/ strona/ pozycja IV/W4 -`-15`-76