O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Zieliński
Imię:Józef
Drugie Imię:
Imię ojca:Antoni
Imię matki:
Data urodzenia:1896


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Deportacja1940Rówieńska
2ZesłanieWołogodzkamieżdurieczeńskiSzyczenga

LP opis źródła sygnatura
1. Teczki osobowe deportowanych w CI USW Obwodu Wołogodzkiego (zespół 20, inwentarz 17) - teczka WLG-T -20-17-1188
2. Wykazy specpieriesieleńców-osadników przybyłych z zachodnich obwodów BSRR i USRR (archiwum CI USW Obw. Wołogodzkiego, zespół 29, inw. 2, teczka 18) - karta, pozycja WLG1 -29-2-18-102-69
3. Rejestry wwojskowych zmarłych na terenie Iranu i Iraku w latach 1942-1944 (AAN, zesp. Polselstwa RP W Teheranie, teczki 130, 131) - teczka, karta, pozycja TEH-ZW -131-68-744