O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Zieliński
Imię:Józef
Drugie Imię:
Imię ojca:Roch
Imię matki:
Data urodzenia:1905


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Deportacja1940Baranowicka
2Zesłanie1940228WołogodzkatotiemskiKrutaja Osyp`
3Zwolnienie194191totiemskilesopunkt Krutaja Osyp`

LP opis źródła sygnatura
1. Teczki osobowe deportowanych w CI USW Obwodu Wołogodzkiego (zespół 20, inwentarz 17) - teczka WLG-T -1084
2. Wykazy specpieriesieleńców-osadników przybyłych z zachodnich obwodów BSRR i USRR (archiwum CI USW Obw. Wołogodzkiego, zespół 29, inw. 2, teczka 18) - karta, pozycja WLG1 - 86-25
3. Wykaz obywateli polskich zwolnionych ze specposiołków obw. wołogodzkiego na podst. Dekretu z 12.08.1941 (archiwum CI USW Obw. Wołogodzkiego, zespół 29, inw. 2, teczka 21) - karta WLG5 -144,5