O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Zieliński
Imię:Józef
Drugie Imię:
Imię ojca:Tomasz
Imię matki:
Data urodzenia:1894


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Obóz194519460923ob. nr 231
2Obóz1946ob. nr 523
3Repatriacja19540109

LP opis źródła sygnatura
1. Karty ewidencyjne, Centrum Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentalnych w Moskwie (obecnie Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe). C11 -
2. Spis Polaków, polskich obywateli zatrzymanych w łagrze MKWD nr 231 w obwodzie swierdłowskim - numer pozycji IV/W296 -249
3. Teczki personalne w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym w Moskwie - zespół, numer teczki. C1: -461/p-171925
4. Wykazy osób, które opuszczały obóz jeniecki nr 523 (obw. swierdłowski) w latach 1945-1947 (zespół 1/p, inwentarz 07-e, teczka 361) - karta, pozycja. C52 -41,5-184
5. Wykaz osób amnestionowanych i repatriowanych z ZSRR 9 stycznia 1954 (oryg. w Archiwum MSZ zespół 7, teczka 72, wiązka 9, str. 27-43) - strona, pozycja. IV/W444 -32-102
6. Wykazy obywateli polskich przetrzymywanych w obozie nr 231 wg stanu z 15.06.1945 (RGWA, zesp. 1/p, inw. 12-e, teczka 31) - karta, pozycja C80 -53-117
7. Wykazy imienne ze sprawozdawczości o ruchu jeńców i internowanych w obw. swierdłowskim w okresie od 1 stycznia do 1 lipca 1948 (RGWA, zesp. 1/p, inw. 07-e, teczka 732) - karta, pozycja C85 -143-133