O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej
Nazwisko:Zieliński
Imię:Józef
Imię ojca:Antoni
Data urodzenia:1918


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1Areszt1944RzeszowskieRzeszów
2Łagier1944Rosyjska FSRRNowgorodzkaBorowicze
3Wyjazd19460122

LP opis źródła sygnatura
1. Kartoteka opracowana przez Mieczysława Jędruszczaka (Związek Sybiraków - Środowisko Borowiczan) przy współudziale innych członków środowiska - na podstawie indywidualnych relacji i archiwów prywatnych, a także innych materiałów archiwalnych. B -
2. Teczki personalne (zespoły: 460/p, 461/p, 465/p, 466/p, 472/p, 475/p, 480/p, 481/p), Centrum Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentalnych w Moskwie (obecnie Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe), kopie większości teczek w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie w Kolekcji Akt z Archiwów Rosyjskich - numer zespołu, tom, numer teczki (C1 bez numeru - karty ewidencyjne w kartotece). C1 -461-176779
3. Wykazy osób przekazanych w Brześciu władzom polskim w 1946 roku (zespół 1/p, inwentarz 02-e, teczka 65 i 07-e, teczka 195), Centrum Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentalnych w Moskwie (obecnie Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe), kopie w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie w Kolekcji Akt z Archiwów Rosyjskich (sygnatura VIII.800.20.333, 334) - teczka, karta, pozycja. C4 -65-279-399
4. Lista repatriantów z Riazania i Borowicz z 6 lutego 1946 (sygnatura 8/1-52), Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, kserokopia w zbiorach Ośrodka KARTA (sygnatura IV/W354) - pozycja. K1 -709
5. Lista imienna transportu z FPPŁ nr 49 do obozu nr 270, Przemyśl - Borowicze (zespół 38092, inwentarz 2, teczka 25), Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie - karta, pozycja. R1 -42.5-170