O „Indeksie” Wyszukiwanie
w bazie danych
Aktualności
Instytut Pamięci Narodowej

Adres:
Fundacja Ośrodka KARTA
02-536 Warszawa, ul. Narbutta 29
tel.: (+48-22) 646-47-20, (+48-22) 848-07-12, faks: (+48-22) 646-65-11
e-mail: indeks@karta.org.pl

Zespół:

Maciej Wyrwa
koordynator programu "Indeks Represjonowanych"
m.wyrwa@karta.org.pl

Anna Dzienkiewicz
redaktor serii wydawniczej "Indeksu Represjonowanych"
a.dzienkiewicz@karta.org.pl    

Ewa Rybarska
redaktor serii wydawniczej
e.rybarska@karta.org.pl    

Ewa Kołodziejska
redaktor serii wydawniczej
e.kolodziejska@karta.org.pl

Ewa Leśniewska
dokumentalistka
e.lesniewska@karta.org.pl

Mariusz Kocęba
programista baz danych