About the „Index” Searching
in the data base

Instytut Pamięci Narodowej
Surname:Zajkowski
First name:Józef
Father's first name:Jakub
Date of birth:1915


 # Nature of repression/fate: Commencement date End date Country or Republic (USSR) (s) Province / Oblast (s) District / Region (s) Place where repression occurred
Y M D Y M D
1Arrest1944Wileńskie
2PrisonWileńskieWilno
3Labour camp19450331Rosyjska FSRRSaratowskaJełszanka
4Labour camp19451020GruzjaGruziński ORKutaisi
5Labour campRosyjska FSRRWołgogradzkaStalingrad
6Departure19480207Litwa
7Repatriation1945GdańskieGdańsk

# Source reference Signature
1. Teczki personalne (zespoły: 460/p, 461/p, 465/p, 466/p, 472/p, 475/p, 480/p, 481/p), Centrum Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentalnych w Moskwie (obecnie Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe), kopie większości teczek w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie w Kolekcji Akt z Archiwów Rosyjskich - numer zespołu, tom, numer teczki (C1 bez numeru - karty ewidencyjne w kartotece). C1 -461/p-76590
2. Wykazy osób, które opuszczały obozy jenieckie i szpitale specjalne w obwodzie stalingradzkim w 1948 roku (zespół 1/p, inwentarz 07-e, teczka 835), Centrum Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentalnych w Moskwie (obecnie Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe) - karta, pozycja. C27 -835-34.5-72
3. Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna PUR osób repatriowanych do Polski od 1945 roku, Archiwum Akt Nowych G -8093/15474
4. Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna PUR osób repatriowanych do Polski od 1945 roku, Archiwum Akt Nowych G -15474
5. Teczki personalne, Litewskie Archiwum Specjalne, Wilno - numer teczki (L1 bez podanego numeru - karty ewidencyjne w kartotece filtracyjnej). L1 -18788
6. Listy imienne osób wywiezionych transportami z Wilna do obozów kontrolno-filtracyjnych (zespół 135, inwentarz 3, teczka 108), Litewskie Archiwum Specjalne, Wilno, kopia Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Litewskich (sygnatura VIII.807.24.21) oraz Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W404) - karta, pozycja. L3c -14-37-20
7. Dokumentacja konwojowa i lista imienna pierwszego transportu z Wilna do PFŁ nr 0321, Wilno - Saratow (zespół 38099, inwentarz 2, teczka 7, karty 379-600, w tym karty 555-561 - akty zdania chorych na stacji Mińsk, karty 562-577 - akty zgonu i przekazania zwłok, karty 579-579.5 - wykaz chorych odesłanych z transportu do szpitala miejskiego w Saratowie), Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie - karta, pozycja. R2 -523-25